Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی مهندس باغبانی

در ادامه پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی مهندس باغبانی را دانلود خواهید نمود. این پروژه مربوط به یک ساختمان بتنی یک طبقه لوده و توسط آقای  مسعود باغبانی تهیه شده است. این پروژه دارای نقشه های معماری و اجرایی، فایل PDF و WORD ریز متره و … می باشد. به امید استفاده دوستان