Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پروژه بارگذاری بر اساس مبحث 6 سال 92

در خدمت شما هستیم با پروژه بارگذاری مهندس سعید حیدری که بر اساس مبحث 6 ویرایش 1392 و همچنین پیش نویس آیین نامه 2800 ویرایش چهارم تهیه شده است. این پروژه به صورت دست نویس انجام شده و دارای 73 بوده و مربوط به یک ساختمان 3 طبقه روی پیلوت است.