Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه اصول آرماتورگذاری پی، دیوار و ستون اصفهانی

در ادامه جزوه اصول آرماتورگذاری پی، دیوار و ستون اصفهانی را دانلود خواهید نمود. این جزوه 29 صفحه دارد و توسط آقای رضا ترابی اصفهانی نوشته شده است و حاوی نکات اجرایی بسیاری در مورد آرماتوربندی است و به امید مفید بودن.