Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نشریه 55

نشریه 55 را در ادامه دانلود خواهید نمود. نشریه 55 یا همان مشخصات فنی کارهای عمومی ساختمانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شده است. به طور خلاصه این نشریه راهنمایی برای تمامی امور فنی و مشخصات اجرایی پروژه ها است. در ادامه ویرایش 88 نشریه 55 در 808 صفحه قابل دانلود است.