Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فایل اکسل طراحی فشاری بادبندها

در ادامه فایل اکسل طراحی فشاری بادبندها را دانلود خواهید نمود. این نرم افزار بار مرده و زنده و زلزله را در طراحی فشاری بادبند مورد ملاک قرار می دهد. تهیه کننده این فایل جناب مهندس افشارپور می باشند.