Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نرم افزار محاسبه ضریب زلزله

در ادامه نرم افزار محاسبه ضریب زلزله را دانلود خواهید نمود. این نرم افزار اثر میانقاب ها را در محاسبه نیروی زلزله در نظر می گیرد. ملاک محاسبات این نرم افزار آیین نامه 2800 ویرایش سوم است.