Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پاورپوینت روش های ارزیابی مقاومت بتن در سازه

دسته: تحقیق

در ادامه پاورپوینت روش های ارزیابی مقاومت بتن در سازه را دانلود خواهید نمود. این پاورپوینت توسط جناب دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید دکترای مهندسی عمران و  مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران و  عضو حقیقی انجمن بتن ایران در سال 1393 تهیه شده است. این پاورپوینت 197 صفحه دارد و تقدیم شما. فهرست مطالب:
ضوابط نمونه گیری بتن تازه
بررسی بتن کم مقاومت
مقدمه ای بر انواع آزمایش های ارزیابی خواص مکانیکی بتن سخت شده
آزمایش مغزه گیری – نکات و مباحث فنی
نحوه ارتباط آزمایش مغزه گیری با مقاومت
آزمایش چکش اشمیت – نکات و مباحث فنی
نحوه ارتباط آزمایش چکش اشمیت با مقاومت
آزمایش بیرون کشیدن – نکات و مباحث فنی
نحوه ارتباط آزمایش بیرون کشیدن با خواص بتن
آزمایش کشش سطحی – نکات و مباحث فنی
نحوه ارتباط آزمایش کشش سطحی با خواص بتن
آزمایش ما فوق صوت – نکات و مباحث فنی
نحوه ارتباط آزمایش ما فوق صوت با خواص بتن
نحوه استفاده از فاکتور رواداری