Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه گودبرداری و سازه های نگهبان بر اساس مقررات ملی

در ادامه جزوه گودبرداری و سازه های نگهبان بر اساس مقررات ملی را دانلود خواهید نمود. جناب مهندس مهران مطلق این جزوه را تهیه کرده اند و برای سازمان نظام مهندسی استان تهران می باشد. این جزوه 69 صفحه دارد.