Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فایل همایش ایمنی در گودبرداری روزبه صالح آبادی

در ادامه فایل همایش ایمنی در گودبرداری مهندس روزبه صالح آبادی را دانلود خواهی نمود. این فایل برای همایش ایمنی در گودبرداری می باشد. این فایل 101 صفحه دارد و حاوی عکس های متعددی در مورد کودبرداری می باشد و پارامترهای مختلفی از جمله خاک دستی، سطح آب زیرزمینی، قنات و … را در پایدارسازی گود در یک پروژه واقعی مورد بررسی قرار می دهد. چالش های موجود در پروژه های پایدارسازی عبارت است از:
برخورد به خاک دستی در جداره و راهکارهای مقابله با آن
پایدارسازی در زیر تراز آب زیرزمینی و مدیریت آب های زیر سطحی
برخورد با قنوات و حفرات زیرزمینی و فاضلاب – اتخاذ تمهیدات مناسب در قبال حفرات و فضاهای خالی
لزوم انجام مطالعات ژئوتکنیک با رویکرد و پایدارسازی و معضلات پیش
آمده در پروژه ها ناشی از عدم انجام آن
انتخاب روش مناسب پایدارسازی