Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پروژه انواع سقف تیرچه بلوک، کرمیت و کاذب

در ادامه پروژه 36 صفحه ای انواع سقف ها از آقای جواد محمدی ویسرودی را در قالب یک فایل word دانلود خواهید نمود. سر فصل های این پروژه عبارت است از:
آشنایی با سقف ها و عملکرد آنها
مهمترین ویژگی یک سقف
انواع سقف های بتنی
کاربرد تیرچه بلوک در ساختمان
مزایای سقف تیرچه بلوک
معایب سقف تیرچه بلوک
بتن پاشنه تیرچه
ارتفاع تیرچه
میلگر عرضی تیرچه
میلگر طولی تیرچه (پایین)
میلگر بالایی تیرچه (بالا)
سقف تیرچه بلوک با بلوک سفالی
سقف تیرچه بلوک با بلوک سیمانی
سقف کامپوزیت
سقف تیرچه کرمیت
سقف کامپوزیت کرمیت
سقف پلیمری کرمیت
سقف ضربی کرمیت
سقف کاذب