Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود سمینار بهسازی سازه های بتنی با FRP

در ادامه سمینار 134 صفحه ای با موضوع تقویت و بهسازی سازه های بتنی با FRP را دانلود خواهید نمود. تهیه کننده این سمینار جناب مهندس حمیدرضا مرادنژاد می باشند. سر فصل های این سمینار به شرح زیر است:
مقدمه
فلسفه تقویت سازه های بتنی و روش های آن
ضعف های رائج در سازه های بتنی
دلائل تقویت سازه های بتنی
مفهوم بهسازی لرزه ای
مفهموم مقاوم سازی
روش های بهسازی لرزه ای
اصلاح موضعی ستون های بتن مسلح به منظور افزایش سختی و مقاومت
ژاکت بتنی
قفس های ساخته شده از نیمرخ فولادی
ژاکت فولادی
اصلاح موضعی تیرهای بتن مسلح به منظور افزایش سختی و مقاومت
ژاکت بتن آرمه
چسباندن ورق فولادی
اصلاح موضعی دال های بتن مسلح به منظور افزایش سختی و مقاومت
اصلاح موضعی دیوارهای برشی به منظور افزایش سختی و مقاومت
اصلاح موضعی اتصال های بتن آرمه به منظور افزایش سختی و مقاومت
اصلاح موضعی شالوده های بتن آرمه به منظور افزایش سختی و مقاومت
تامین سختی جانبی کافی برای کل سازه
افزودن میانقاب بتنی در قاب
افزودن بادبند به قاب بتنی
معرفی سیستم کامپوزیت FRP
مزایای سیستم FRP
و …