Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود تحقیق انواع ژئوسنتتیک و کاربرد نانو در ژئوتکنیک

در ادامه تحقیق انواع ژئوسنتتیک و کاربرد نانو در ژئوتکنیک را دانلود خواهید نمود. این تحقیق فارسی 49 صفحه ای توسط جناب مهندس حسین نیکومرام تهیه شده است. کلمه ژئوسنتیک از دو بخش Geo (زمین) و Synthetic (مصنوعی یا ساخته دست بشر) تشکیل شده است. ژئوسنتتیک ها از جمله مواد ترکیبی ساخته دست بشر است که برای تقویت خاک های سست کاربرد دارد. انواع ژئوسنتتیک ها عبارتند از ژئوتکستایل ها، ژئوگریدها، ژئوممبران ها، ژئونت ها، ژئو کامپوزیت ها، آستر رسی ژئوسنتتیک، ژئوسل و ژئومت.