Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه آموزش متره و برآورد، تعدیل و صورت وضعیت مهندس سعادتمند

باز هم بحث شیرین متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت و این بار جزوه ای در مورد فنون متره و برآورد و صورت وضعیت که در ادامه جزوه آموزشی متره و برآورد، تعدیل و صورت وضعیت مهندس علیرضا سعادتمند (عضو هیئت مدرسین شهرداری تهران) را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت تایپ شده بوده و 122 صفحه دارد.