Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فرم تعهدنامه کارفرما یا مالک برای رعایت موارد ایمنی

دسته: فرمها

فرم تعهدنامه کارفرما یا مالک برای رعایت موارد ایمنی از جمله مواردی است که مهندسین ناظر جهت حفظ خطرات حقوقی بعد از حادثه باید تایید شده آن را در اختیار داشته باشند. از این رو در ادامه این فرم را که با فرمت word است در اختیار همکاران گرامی قرار می دهم. به امید اینکه هیچ حادثه ای رخ ندهد.
توجه: این فرم از سازمان یا مرجع معتبری اخذ نشده است و صرفاً از اینترنت جمع آوری شده است. ممکن است کامل ترین فایل موجود نباشد.