Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه آموزشی طراحی دیوار برشی در Etabs

دسته: آموزش Etabs

در ادامه جزوه آموزشی طراحی دیوار برشی در Etabs را دانلود خواهید نمود. این جزوه که توسط جناب مهندس رضا سلطان آبادی تهیه شده است 39 صفحه دارد. در این جزوه نکات مدلسازی، تحلیل و طراحی دیوار برشی شرح داده شده است. ضرائب ترک خوردگی دیوار و ستون های متصل به دیوار اختصاص داده شده است. دیوار مش بندی شده است و ….