Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود قوانین گرفتن یا ارتقاء گرید پیمانکاران از سال 92

قطعاً برای خیلی از دوستان نحوه گرفتن گرید و قوانین مربوط به آن برای شرکت های پیمانکاری، مورد ابهام و سوالات بسیاری است. از این رو در ادامه دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکارن را دانلود خواهید نمود تا با چند و چون گرفتن یا ارتقاء گرید پیمانکاران آشنا شوید.