Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود کتابچه ترسیم دیتیل های اجرایی ساختمان

در ادامه کتابچه ترسیم دیتیل های اجرایی ساختمان را دانلود خواهید نمود. در این کتابچه انواع دیتیل های سازه ای و معماری و تاسیساتی ترسیم شده است و برای دوستانی که به دنبال یک الگو برای ترسیم دیتیل های اجرایی هستند بسیار مفید می باشد. همچنین حاوی نکات با ارزش اجرایی می باشد. تعدادی از دیتیل ها از قبیل:

دیتیل اجرای پله بتنی به فونداسیون

دیتیل اجرای پله آجری روی خاک

دیتیل اجرای کفشور

و …