Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود ضوابط و مقررات طراحی پارکینگ

ضوابط و مقررات طراحی پارکینگ از جمله مواردی است که کمتر به صورت مدون تهیه شده است. در اینجا این قوانین را به طور مفصل در 5 صفحه تهیه و در قالب یک فایل پی دی اف برای استفاده شما قرار داده شده است. سر فصل ها:

آخرین ضوابط مربوط به پارکینگ

محدودیت های پارکینگ

فضای سر پوشیده  لازم برای پارکینگ یک خودرو

رامپ پارکینگ

حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت

شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ

عرض راه عبوری پارکینگ

حداکثر شیب رامپ

شعاع گردش رامپ

عرض رامپ

حوزه بندی پارکینگ

و …