Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نشریه 524

برای دانلود نشریه 524 (راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی) به ادامه مطلب مراجعه کنید. این نشریه در 621 صفحه توسط دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه شده است. این نشریه دارای 10 فصل می باشد:
1- راهبردهای بهسازی
2- راهکارهای اصلاح موضعی اجزا
3- حذف و یا کاهش نامنطمی در سازه
4- افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه
5- کاهش جرم
6- جداسازی لرزه ای
7- میراگر در بهسازی سازه ها
8- بهسازی ساختمان های بنایی
9- بهسازی ساختمان های روستایی
10- بهسازی لرزه ای ناسازه ها