Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه سرشکنی دکتر شریفی

جزوه سرشکنی دکتر شریفی را در ادامه دانلود خواهید نمود. این جزوه برای خطاهای نقشه برداری است و به صورت دست نویس تهیه شده است.