Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه بازرسی جوش قبل و حین و بعد جوشکاری

در ادامه جزوه بازرسی جوش قبل و حین و بعد جوشکاری را دانلود خواهید نمود. این جزوه 158 صفحه دارد و در ابتدا انواع روش های جوشکاری و معایب و مزایایی آن را بیان کرده و در ادامه مواردی را که باید در بازرسی جوش در قبل و حین و بعد جوشکاری را کنترل نمود را ذکر می کند.