Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود کتاب فارسی استانداردهای طراحی معماری

در ادامه کتاب فارسی  استانداردهای طراحی معماری را دانلود خواهید نمود. این کتاب که به عنوان کتاب درسی مقطع کار و دانش می باشد حاوی نکات فوق العاده عالی و کاربردی در مورد ابعاد و اندازه های استاندارد اتاق ها و فضاهای مورد نیاز ساختمان، ارتباط بین فضاها و … می باشد.