Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آنالیز فهرست بهای مکانیک سال 1388

آنالیز فهرست بهای مکانیک سال ۱۳۸۸ را در ادامه دانلود خواهید نمود. این فایل 920 صفحه دارد و آنالیز تمامی آیتم های فهرست بهای مکانیک را آورده است. همانطوری که می دانید در قیمت های داده شده در فهرست بها، قیمت خرید مصالح، نیروی انسانی برای اجرا، هزینه حمل مصالح و هزینه ماشین آلات لحاظ شده است. با استفاده از آنالیز فهرست بها می توان قیمت جدید یک آیتم را به دست آورد و یا برای شرکت درمناقصات قیمت اجرای یک کار خاص را تعیین و به دستگاه مناقصه گذار ارائه کرد.