Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نحوه نگارش رزومه به همراه نمونه رزومه پر شده

دسته: فرمها

با گسترش روزافزون بازار کار در زمینه های گوناگون و نیز افزایش شمار متقاضیان مشاغل مختلف، رزومه نویسی به غیر از یک ضرورت به یک فن و مهارت در کاریابی تبدیل گشته است و ارائه درست و هوشمندانه آن توسط کارجو میتواند وجه تمایزات بارزی را در عرصه رقابت کاریابی بین وی و سایر رقبایش ایجاد نماید. در ادامه نحوه نگارش رزومه و همچنین نمونه فرم خام و پر شده رزومه را دانلود خواهید نمود.