Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه درس هیدرولوژی دکتر تلوری

در ادامه جزوه درس هیدرولوژی دکتر تلوری را دانلود خواهید نمود.

دانلود جزوه هیدرولوژی دکتر تلواری

در ادامه جزوه هیدرولوژی دکتر عبدالرسول تلواری را دانلود خواهید نمود. هیدرولوژی علم مطاله آب کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش، توزیع آب در طبیعت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می کند. سرفصل ها:
آب و هوا و ریزش های جوی ( هیدرومتئورولوژی)، حوضه آبریز و مشخصات آن، بارندگی، تبخیر و تعرق، نفود آب در خاک، آب های زیرزمینی، روان آب سطحی و آب دهی، برآورد سیلاب، هیدروگراف واحد، روند سیل ، آمار و احتمال در هیدرولوژی و هیدرومتری و رسوب سنجی.

دانلود جزوه هیدرولیک کانال های باز دکتر ساقی

درادامه جزوه هیدرولیک کانال های باز دکتر ساقی را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت تایپ شده بوده و 109 صفحه دارد.

دانلود جزوه هیدرولوژی مهندسی دانشگاه علامه نائینی

در ادامه جزوه هیدرولوژی مهندسی دانشگاه علامه نائینی را دانلود خواهید نمود. این جزوه برای جناب آقای امیرحسین حائری بوده و 26 صفحه دارد.

دانلود جزوه هیدرولوژی دکتر نظری

در ادامه جزوه هیدرولوژی دکتر نظری (دانشگاه آزاد اقلید) را دانلود خواهید نمود. این جزوه دست نویس 35 صفحه دارد.

دانلود جزوه هیدرولیک و آزمایشگاه دکتر نظری

در ادامه دانلود جزوه درس هیدرولیک و آزمایشگاه دکتر نظری (دانشگاه آزاد اقلید) را دانلود خواهید نمود. این جزوه 15 صفحه ای به صورت دست نویس توسط آقای محمد رضا سالاری تهیه شده است.

دانلود جزوه هیدرولیک دکتر بوداقپور

در ادامه جزوه هیدرولیک دکتر بوداقپور را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت تایپ شده در 76 صفحه قابل دانلود می باشد.

دانلود جزوه هیدرولوژی مهندسی

در ادامه جزوه هیدرولوژی مهندسی را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت دست نویس در 80 صفحه تهیه شده است.

دانلود جزوه هیدرولوژی مهندس کرباسچی

جزوه هیدرولوژی مهندس کرباسچی را در ادامه دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت 5 فایل پاورپوینت می باشد.

دانلود جزوه هیدرولوژی استاد کثیری

جزوه هیدرولوژی استاد کثیری به صورت تایپ شده در 33 صفحه آماده دانلود می باشد. سر فصل ها:

موارد کاربرد هیدرولوژی

کاربرد هواشناسی در هیدرولوژی

مطالعات فیزیوگرافی حوضه

روابط تبدیل بارش به رواناب

تهیه و تحلیل هیدروگراف (آب نمود)

اندازه گیری دبی در رودخانه

و …