Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه اصول مهندسی زلزله دانشگاه امیرکبیر دکتر تهرانی زاده

در ادامه جزوه اصول مهندسی زلزله دانشگاه امیرکبیر دکتر تهرانی زاده را دانلود خواهید نمود. این جزوه 243 صفحه ای توسط جناب مهندس حمید کاظم از سر کلاس جناب دکتر تهرانی زاده نوشته شده است.

دانلود جزوه مهندسی زلزله مهندس حیدری

در ادامه جزوه مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اردبیل (مهندس حیدری) را دانلود خواهید نمود. نقل قول: این جزوه مربوط به ترم تابستان 94 بوده و توسط یکی از دانشجویانم گردآوری شده است. سه بخش (زلزله شناسی، دینامیک سازه و آئین نامه 2800) تدریس شده است که دو بخش اول در قالب PDF تقدیم می شود. به غیر از موارد جزئی تقریبا تمامی جزوه صحیح نوت برداری شده است.

دانلود جزوه مهندسی زلزله دانشگاه علامه نائینی

در ادامه جزوه مهندسی زلزله دانشگاه علامه نائینی را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت تایپ شده و رنگی در 51 صفحه بوده و حاوی عکس های متعدد بسیار خوبی در مورد بحث زلزله و گسل است که در ادامه تقدیم شما.

دانلود حل تمرین توزیع نیروی زلزله و کنترل واژگونی ساختمان

در ادامه حل تمرین کامل یک مسئله از درس مهندسی زلزله را دانلود خواهید نمود. مسئله مورد نظر، یک ساختمان اداری چهار طبقه (همکف + سه طبقه روی پیلوت) بوده و زمینی که ساختمان بر روی آن احداث شده، ماسه ای مرطوب می باشد. سیستم مقاوم باربر جانبی در هر دو جهت قاب خمشی بتنی + دیوار برشی است. در این حل تمرین موارد زیر در آن محاسبه شده است:
محاسبه وزن طبقات
محاسبه نیروی برش پایه
محاسبه سختی دیوار برشی
توزیع نیروی زلزله در ارتفاع
محاسبه سختی قابهای خمشی + دیوار برشی
توزیع نیروی جانبی زلزله بین عناصر مقاوم لرزه ای
محاسبه و کنترل معیار تغییر مکان طبقات (از وزن تیرها و ستونها صرفنظر شود)
کنترل واژگونی ساختمان

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر علیرضایی

جزوه مهندسی زلزله دکتر علیرضایی را در ادامه دانلود خواهید نمود. این جزوه رنگی و خوب که حاوی عکس های متعددی از درس زلزله و خرابی های ناشی از زلزله است کمک خوبی برای مهندسین عمران خواهد بود.