Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه تئوری ارتجاعی سازه ها دکتر رحیمیان

در ادامه جزوه تئوری ارتجاعی سازه ها دکتر رحیمیان را دانلود خواهید نمود. دکتر رحیمیان از اساتید دانشگاه تهران می باشند و کتابی هم در مورد تئوری ارتجاعی سازه ها به چاپ رسانده اند. درس تئوری ارتجاعی سازه ها برای مقطع ارشد می باشد. این جزوه به صورت دست نویس بوده و در 265 صفحه تهیه شده است.

دانلود جزوه تکنولوژی و مواد روسازی آسفالتی دکتر کی منش

در ادامه دانلود جزوه تکنولوژی و مواد روسازی آسفالتی دکتر کی منش را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت تایپ شده بوده و 312 صفحه دارد و از دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد رشته راه و ترابری می باشد.