Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه الاستیسته دکتر شجاع دانشگاه شریف

در ادامه جزوه الاستیسته دکتر شجاع از دانشگاه شریف را دانلود خواهید نمود. درس الاستیسیته از دروس دوره ارشد می باشد. این جزوه به صورت دست نویس بوده و 150 صفحه دارد.