Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود چند نمونه سوال آزمون جامع دکتری مهندسی زلزله

در ادامه چند نمونه سوال آزمون جامع دکتری مهندسی زلزله را دانلود خواهید نمود.

دانلود 3 سری نمونه سوال بارگذاری مهندس سلیمانیان

در ادامه 3 سری نمونه سوال درس بارگذاری مهندس سلیمانیان از دانشگاه آزاد همدان را دانلود خواهید نمود.

دانلود 7 سری نمونه سوال درس مهندسی پی

در ادامه 7 سری نمونه سوال درس مهندسی پی را دانلود خواهید نمود. این نمونه سوالات برای دانشگاه آزاد می باشد.

دانلود نمونه سوال امتحانی درس مهندسی زلزله دکتر تابش پور

در ادامه نمونه سوال امتحانی درس مهندسی زلزله دکتر تابش پور (استاد دانشگاه شریف) را دانلود خواهید نمود. این نمونه سوال که مربوط به یکی از آزمون های درس مهندسی زلزله ایشان می باشد دارای 5 مسئله و 25 سوال است و 17 صفحه دارد.

دانلود نمونه سوال آزمون مهندسی زلزله پیشرفته دکتر تابش پور

در ادامه نمونه سوال آزمون مهندسی زلزله پیشرفته دکتر تابش پور (استاد دانشگاه شریف) را دانلود خواهید نمود. درس مهندسی زلزله پیشرفته از دروس دوره کارشناسی ارشد گرایش مهندسی زلزله است.