Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پاسخ تشریحی آزمون دکتری عمران سازه 94

در ادامه دانلود پاسخ تشریحی آزمون دکتری عمران سازه 94 را دانلود خواهید نمود. درس هایی که پاسخ تشریحی آنها در ادامه مطلب آماده عبارتند از: الاستیسیته و پلاستیسیته، دینامیک سازه، استعداد تحصیلی و مکانیک جامدات (تحلیل سازه + مقاومت مصالح).

دانلود سوالات آزمون دکتری عمران سال 94

در ادامه سوالات آزمون دکتری عمران سال 94 را دانلود خواهید نمود. سوالات کلیه رشته ها از قبیل سازه، زلزله، ژئوتکنیک، سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی، راه و باند، محیط زیست، مدیریت ساخت، آب و حمل و نقل در ادامه قابل دانلود است. این آزمون در جمعه 15 اسفند ماه 1393 برگزار شد.

دانلود دفترچه سوال آزمون دکتری عمران 92

در ادامه دفترچه سوال آزمون دکتری عمران 92 را دانلود خواهید نمود. این فایل شامل مجموعه همه سوالات شامل رشته های زیر می باشد:

دانلود سوالات استعداد
دانلود سوالات گرایش محیط زیست
دانلود سوالات گرایش حمل و نقل
دانلود سوالات گرایش سازه دریایی
دانلود سوالات گرایش راه
دانلود سوالات مدیریت ساخت
دانلود سوالات گرایش زلزله
دانلود سوالات گرایش سازه
دانلود سوالات گرایش خاک و پی

دانلود پاسخ تشریحی آزمون دکترای عمران سال 94

پاسخ تشریحی آزمون دکترای عمران سال 94 را در ادامه دانلود خواهید نمود. این پاسخ های تشریحی برای درس های تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته و درس دینامیک سازه می باشد. تهیه کننده این فایل جناب دکتر پیمان پیرانوند می باشند و با تشکر از ایشان.

دانلود سوالات آزمون دکترای عمران سال 94

در ادامه سوالات آزمون دکترای عمران سراسری 94 برای تمامی رشته ها را دانلود خواهید نمود.

دانلود نکات مهم مصاحبه آزمون دکتری

در ادامه فایل نکات مهم مصاحبه آزمون دکتری را دانلود خواهید نمود. این فایل 7 صفحه دارد و به امید مفید بودن.