Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ارشد عمران سال 72 تا 93

در ادامه سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ارشد عمران سال 72 تا 93 را دانلود خواهید نمود. پاسخ تشریحی این سوالات توسط موسسه سری عمران و … تهیه شده است.

دانلود 62 نمونه کارنامه از کنکور ارشد عمران سال 94

در ادامه 62 کارنامه از کنکور ارشد عمران سال 94 را دانلود خواهید نمود. در این کارنامه ها رتبه، درصد درس ها، دانشگاه دوره کارشناسی و معدل موثر آورده شده است.

دانلود بودجه بندی دروس کنکور ارشد عمران

در ادامه بودجه بندی دروس کنکور ارشد عمران را دانلود خواهید نمود. در این مجموعه تعداد سوال های آمده از هر فصل هر یک از دروس منابع آزمون کارشناسی ارشد از سال 85 الی 90 تهیه شده است.  به امید موفقیت.

دانلود سر فصل های دروس گرایش های ارشد عمران

در ادامه سر فصل های دروس گرایش های ارشد عمران را دانلود خواهید نمود. این گرایش ها شامل:

سر فصل های دروس گرایش آب
سر فصل های دروس گرایش آب و فاضلاب
سر فصل های دروس گرایش فتوگرامتری
سر فصل های دروس گرایش ژئودزی
سر فصل های دروس گرایش GIS
سر فصل های دروس گرایش خاک و پی
سر فصل های دروس گرایش مهندسی سنجش از دور
سر فصل های دروس گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
سر فصل های دروس گرایش محیط زیست
سر فصل های دروس گرایش راه و ترابری
سر فصل های دروس گرایش رودخانه
سر فصل های دروس گرایش سازه
سر فصل های دروس گرایش سازه های دریایی
سر فصل های دروس گرایش سازه های هیدرولیکی
سر فصل های دروس گرایش زلزله

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 80 تا 93

در ادامه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 80 تا 93 را دانلود خواهید نمود.

دانلود سوال و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد عمران 93

در ادامه سوال و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 93 را دانلود خواهید نمود. این آزمون در بهمن ماه سال 92 برگزار شد. پاسخ های تشریحی توسط موسسه سری عمران تهیه شده است.

دانلود سوال و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد عمران 92

در ادامه سوال و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 92 را دانلود خواهید نمود. این آزمون در روز چهارشنبه مورخ 1391/11/18 برگزار شد. پاسخ های تشریحی توسط موسسه سری عمران تهیه شده است.

دانلود سوالات و کلید آزمون زبان ارشد عمران از سال 72 تا 84

در ادامه آرشیو سوالات و کلید آزمون زبان کارشناسی ارشد عمران از سال 72 تا 84 را دانلود خواهید نمود.

دانلود سوالات و حل تشریحی آزمون ارشد عمران دانشگاه آزاد 91

در ادامه سوالات و حل تشریحی آزمون ارشد عمران دانشگاه آزاد 91 را دانلود خواهید نمود. شامل:

سازه (گروه الف، ب، ج)

زلزله

مکانیک خاک و پی

سازه های هیدرولیکی

راه و ترابری

مهندسی آب

مهندسی سازه های دریایی

مهندسی و مدیریت ساخت

و همچنین پاسخ تشریحی دروس تحلیل و مقاومت.

دانلود سوالات آزمون ارشد عمران دانشگاه آزاد 90

در ادامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد 90 را دانلود خواهی نمود. در فایل دانلود شده سوالات گرایش های زیر وجود دارد:

سازه (گروه الف، ب، ج)

زلزله

مکانیک خاک و پی

سازه های هیدرولیکی

راه و ترابری

مهندسی آب

مهندسی سازه های دریایی

مهندسی و مدیریت ساخت