Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود کتاب کارآفرینی و زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایران

دسته: کارآفرینی

در ادامه کتاب کارآفرینی و زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایران را دانلود خواهید نمود. عنوان این کتاب 117 صفحه ایی که توسط آقای رضا فریدون نژاد تهیه شده است کشف فرصت، خلق ثروت با ایجاد کارآفرینی و ارزش آفرینی است. در پایان کتاب زندگی نامه بسیاری از کارآفرینان بزرگ ایران آورده شده است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه