Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود همایش پوشش های بیمه ای برای عملیات حفاری و گودبرداری

در ادامه همایش پوشش های بیمه ای برای عملیات حفاری و گودبرداری را دانلود خواهید نمود. این فایل در قالب PDF و در 129 صفحه است. از کل حوادث کار موجود در ایران 37 درصد مربوط به کارهای ساختمانی است و بیش از 21 درصد از حوادث ساختمانی مربوط به حوادث گودبرداری است که 23 درصد از این موارد منجر به فوت می گردد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه