Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پروژه بتن ساختمان بتنی 7 طبقه مهندس طیبی

دسته: پروژه بتن

در ادامه پروژه بتن ساختمان بتنی 7 طبقه مهندس طیبی را دانلود خواهید نمود. ساختمان مورد نظر کاربری مسکونی داشته و دارای پارکینگ و زیرزمین نیز می باشد. نقشه های معماری و سازه ای و فایل etabs و safe این پروژه نیز در فایلی که دانلود خواهید نمود وجود دارد. به امید اینکه این فایل به انجام پروژه بتن شما کمک نماید. این پروژه 523 صفحه دارد و علاوه بر طراحی تیر و ستون طراحی دیوار برشی، دیوار حائل و فونداسیون نیز در آن گنجانده شده است.

بدون دیدگاه