Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود پاورپوینت درز انبساط در ساختمان

در ادامه پاورپوینت درز انبساط در ساختمان را دانلود خواهید نمود. این پاورپوینت که 19 صفحه دارد در مورد درز انبساط در ساختمان ها صحبت می کند. سرفصل ها:
دلایل تعبیه درز انبساط
نحوه اجرای درز انبساط
موارد پیش بینی درز انبساط
مصالح پرکننده درز انبساط
عایق کاری درز انبساط

بدون دیدگاه