Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نکات تحلیل و طراحی سازه ها در etabs و safe

در ادامه جزوه خوب 52 صفحه ای در مورد نکاتی از طراحی سازه ها در etabs و safe را دانلود خواهید نمود. این جزوه کاری است از جناب مهندس مجتبی اصغری. سر فصل های این جزوه عبارت است از:
نکاتی از مراحل تحلیل و طراحی سازه ها به همراه ملاحضات معماری

نکات آنالیز و طراحی دیوار برشی در etabs

تنظیمات طراحی سازه های فولادی در etabs

نکاتی از طراحی فونداسیون

نکاتی از کنترل برش در safe

نکاتی از طراحی تیرهای کامپوزیت در safe

معرفی انواع تحلیل استاتیکی و دینامیکی

نکاتی در بررسی نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی

الگوریتم طراحی و کنترل جابه جایی نسبی سازه های بتنی مطابق آیین نامه 2800

زلزله طرح و زلزله بهره برداری و کنترل های لازم

آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

اصول طراحی تیرها و ستون های بتنی

توضیحاتی در تفاوت دو المان shell و membrane و نکات مش بندی

نکاتی از تحلیل پی دلتا

نکات طراحی دیوار حائل

ضریب اصلاح ممان اینرسی جهت تخصیص ترک خوردگی

ترکیب دو سیستم بادبندی در یک قاب در یک راستا و در ارتفاع

توزیع بار جانبی بین قاب ها به روش استاتیکی معادل از روی سختی جانبی قاب ها

تعیین مرکز جرم و مرکز سختی به روش دستی یا نرم افزار

نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در سازه

نحوه بارگذاری شمشیری راه پله

ترکیبات بار طراحی سازه ها بر اساس آیین نامه های UBC , AISC

تحلیل قاب های دارای مهاربند

کنترل جابه جایی نسبی طبقات سازه ها

نحوه محاسبه بار زلزله در سازه ها

جهت تیرریزی سازه های فلزی و بتنی

تحلیل جانبی قاب های سازه فولادی

تحلیل دستی قاب ها تحت بار قائم

پوش لنگر در نرم افزار etabs

بدون دیدگاه