Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نمونه فرم های قراردادهای پیمانکاری ساختمانی

دسته: فرمها

در ادامه 24 فرم در مورد نمونه قراردادهای پیمانکاری ساختمانی را دانلود خواهید نمود. این فرم ها مورد نیاز شرکت های پیمانکاری جهت عقد قرارداد با پیمانکاران جزء می باشد. این فرم ها عبارتند از:

 

فرم خام قرارداد آرماتوربندی
فرم خام قرارداد آسانسور
فرم خام قرارداد آسفالت
فرم خام قرارداد اسکلت فلزی
فرم خام قرارداد بتن ریزی
فرم خام قرارداد پارتیشن
فرم خام قرارداد پیمان مدیریت
فرم خام قرارداد تابلو برق
فرم خام قرارداد تأسیسات برقی
فرم خام قرارداد تخریب
فرم خام قرارداد خاکبرداری
فرم خام قرارداد داربست
فرم خام قرارداد درای وال (دیوار خشک)
فرم خام قرارداد رنگ آمیزی
فرم خام قرارداد سوله
فرم خام قرارداد طرح و ساخت (EPC)
فرم خام قرارداد قالب بندی
فرم خام قرارداد کانال کشی کولر
فرم خام قرارداد گچ کاری
فرم خام قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب
فرم خام قرارداد لوله کشی گاز
فرم خام قرارداد متر مربعی زیر بنا
فرم خام قرارداد محوطه سازی
فرم خام قرارداد مدیریت طرح

برچسب ها: