Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نقشه تصویری ضریب منطقه ای پیمانکاری سال 94

قبلاً ضرائب منطقه ای را برای دانلود در سایت قرار داده بودیم. پیمانهایی که از تاریخ 1394/04/30 منعقد شده اند مشمول ضریب منطقه ای شده اند. در ادامه نقشه تصویری ضریب منطقه ای پیمانکاری برای رشته های ابنیه، برق، مکانیک، راه، انتقال آب و زهکشی در سال 1394 آماده دانلود می باشد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه