Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نرم افزار طراحی تیر و ستون بتنی بر اساس ACI 318

در ادامه نرم افزار طراحی تیر و ستون بتنی بر اساس ACI 318 را دانلود خواهید نمود. در این نرم افزار با دادن جنس مصالح، بارگذاری و … نرم افزار مطابق با آیین نامه ACI 318 اعضا بتنی تیر، ستون و دیوار بتنی باربر را طراحی می کند.

برچسب ها:

بدون دیدگاه