Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود انیمیشن نحوه اجرای بولت اتصال ستون به فونداسیون

در این پست انیمیشن نحوه اجرای بولت اتصال ستون به فونداسیون یا پی را می توانید دانلود نمایید. مدت زمان آن حدود یک دقیقه است و در مورد نصب ستون فلزی روی فونداسیون و قالب بندی گروت و در نهایت اجرای گروت می باشد.

بدون دیدگاه