Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مقاله مزایا و معایب سقف های تیرچه کرمیت

در این سیستم از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن، که از یک نبشی در بال فوقانی و یک تسمه در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده درجان استفاده می شود. برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت) و یا هر پر کننده سبک استفاده می شود. آقایان سعید برادران و مهدی هادیزاده بزاز تهیه کننده گان این مقاله می باشند. مزایای استفاده از سقف های تیرچه کرمیت به شرح زیر است:
کاهش وزن سقف
اجرای همزمان چند سقف
سرعت و سهولت اجرا
کاهش مصرف بتن و در نتیجه کم شدن وزن سقف
کاهش مصرف تیرچه
کاهش هزینه های تمام شده
یکپارچگی سقف و تیرچه
عدم نیاز به محل دپوی مصالح
سهولت اجرای داکت و عبور تاسیسات
سهولت اجرای سقف با دهانه های بلند
و …

برچسب ها:

بدون دیدگاه