Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مقاله انگلیسی نحوه بتن ریزی در زیر آب

در ادامه مقاله انگلیسی نحوه بتن ریزی در زیر آب را دانلود خواهید نمود. این مقاله 85 صفحه دارد و حاوی اطلاعات و عکس های خوبی در مورد بتن ریزی در زیر آب است. بتن ریزی زیر آب در ساختمانهای دریایی و آبی به کار می رود و لازمه آن کاربرد روش های ویژه برای جلوگیری از خطر آب شستگی است، از جمله استفاده از فرمول مخصوصی برای ترکیب بتن، تا بتن حاصله همگنی خود را به هنگام فرو رفتن در آب حفظ کند. در مبحث نهم مقررات ملی نکات مربوط به بتن ریزی در زیر آب آورده شده است.

بدون دیدگاه