Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مشخصات انواع واگن های مسافری راه آهن ایران

در ادامه مشخصات انواع واگن های مسافری راه آهن ایران را دانلود خواهید نمود. این فایل 29 صفحه دارد و به صورت pdf می باشد. انواع واگن های مسافری ایران عبارتند از:

درجه یک لوکس آلمان غربی (سیمرغ)

واگن های درجه یکلوکس آلمان شرقی (طوس یا خیام)

واگن های درجه یک لوکس اتریشی (سبز)

واگن های درجه یک لوکس رومانیایی (پلور سبز)

و …

برچسب ها:

بدون دیدگاه