Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نشریه مدیریت ایمنی در کارگاه‌ های عمرانی نشریه 447

در ادامه نشریه مدیریت ایمنی در کارگاه‌ های عمرانی یا نشریه 447 را دانلود خواهید نمود. این نشریه 215 صفحه دارد و برای سال 88 می باشد.

نقل قول: کتاب حاضر در نظر دارد در گام اول ضرورت و اهمیت ایمنی در کارگاه های عمرانی را به اثبات رسانده و بر خلاف باور رایج که ایمنی را مانعی در برابر سرعت و روانی کار می داند، از منظر اقتصادی و از دیدگاه بهره وری نشان دهد که ایمنی در درجه اول کمک و یاور مدیران در ساماندهی کار با راندمان بیشتر می باشد و …

برچسب ها:

بدون دیدگاه