Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مجله عمران و معماری پنج دری – شماره 1

در ادامه مجله عمران و معماری پنج دری – شماره 1 را دانلود خواهید نمود. این شماره 20 صفحه دارد و برای 23 مرداد سال 1395 می باشد. سرفصل ها:

چین خوردگی

درز انبساطی و درز انقطاعی چیست؟

زندگینامه معمار قرن «زاها حدید»

مروری بر آثار زاها حدید

برچسب ها:

بدون دیدگاه