Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم هایی از لحظه تخریب انواع سازه ها

در ادامه فیلم هایی از لحظه تخریب انواع سازه ها را دانلود خوهید نمود. مدت زمان این فیلم حدود 3 دقیقه است. در این فیلم تخریب انواع ساختمان ها، پل ها و ورزشگاه و … نمایش داده می شود.

برچسب ها:

بدون دیدگاه