Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم ماده پوششی مایع بسیار مقاوم

در ادامه فیلم ماده پوششی مایع بسیار مقاوم را دانلود خواهید نمود. در این فیلم جالب با پاشش این ماده که به حالت مایع بر روی اجسامی که قصد داریم مقاومت آنها را افزایش دهیم اضافه می کنیم و اون وقت است که مقاومت این ماده و تاثیرش رو می بینیم.

برچسب ها:

بدون دیدگاه