Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم تخریب ناشی از گودبرداری نامناسب

در ادامه دو فیلم در مورد تخریب ناشی از گودبرداری نامناسب را دانلود خواهید نمود. به امید اینکه این حادثه ها را با طراحی و اجرای مهندسی سازه ها هیچگاه شاهد نباشیم.

برچسب ها:

بدون دیدگاه