Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم های اجرای گل میخ در سقف عرشه فولادی

در ادامه فیلم های اجرای گل میخ در سقف عرشه فولادی را دانلود خواهید نمود. در این فایل 4 کلیپ در مورد نحوه اجرای گل میخ ها در سقف های عرشه فولادی وجود دارد. گلمیخ های برشگیر در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (Metal Deck) وظیفه تحمل تنش برشی و انتقال آن به سازه را بر عهده دارند. در واقع گلمیخ برشگیر مهمترین قطعه در یک سازه کامپوزیت است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه