Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور

در ادامه فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور را دانلود خواهید نمود. تاریخ انتشار این فرهنگ در سال 83 می باشد و در آن به توضیح اصطلاحات و کلماتی می پردازد که در نشریات منتشر شده وجود دارد. بعضاً عدم وجود توافق بر روی معنای واژگان موجود در نشریات، باعث بروز اختلاف بین دستگاه نظارت با پیمانکار شده است و این مرجع کمک کننده خواهد بود.

برچسب ها:

بدون دیدگاه